Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 53 2008

Zarządzenie Nr 53/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

ZARZĄDZENIE Nr 52 2008

Zarządzenie Nr 52/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 51 2008

ZARZĄDZENIE NR 51/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna”

ZARZĄDZENIE Nr 50 2008

ZARZĄDZENIE Nr 50/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 49 2008

ZARZĄDZENIE Nr 49/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 28 maja 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 47 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia cen na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie praw własności nieruchomości zurbanizowanych terenów niezabudowanych, położonych w obrębie Proszówka.

ZARZĄDZENIE Nr 46 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia cen na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie praw własności nieruchomości zurbanizowanych terenów niezabudowanych, położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy Osiedlu 7 Dywizji....

ZARZĄDZENIE Nr 45 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 45/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .