Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 15 / 2017 r.

W sprawie zmiany w „Regulaminie wynajmu Świetlic Wiejskich z cennikiem”

Zarządzenie nr 14 / 2017 r.

W sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 13 / 2017 r.

W sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 12 / 2017 r.

w sprawie: powołania zespołu roboczego realizującego projekt „Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski”,

Zarządzenie nr 11 / 2017 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do piatego przetargu na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 10 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie bezprzetargowej na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej.

Zarządzenie nr 9 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie bezprzetargowej na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej.

Zarządzenie nr 8 / 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Uboczu oraz w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim w związku z wnioskowaną oceną pracy Pani Anny Grażyny Pląskowskiej i Pani Alicji Janiny Kownackiej.

Zarządzenie nr 7 / 2017 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci - działki nr 364/13, połoonej w obrebie Proszówka.

Zarządzenie nr 6 / 2017 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci - działki nr 364/12, połoonej w obrebie Proszówka.