Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 114 / 2014 r.

w sprawie : powierzenia obowiązków w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim dla pracownika Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 113 / 2014 r.

w sprawie: wyznaczenia komisji do przekazani lokalu uytkowego, połoonego w obrebie Ubocze.

Zarządzenie nr 112 / 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie nr 110 / 2014 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 109 / 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie nr 107 / 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji druków scisłego zarachowania Urzedu Gminy i Miasta w Gryfowie Slaskim

Zarządzenie nr 106 / 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji srodków pienienych w kasie Urzedu Gminy i Miasta w Gryfowie Slaskim

Zarządzenie nr 105 / 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.