Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 7/ 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia komisji do przejecia pomieszczenia uytkowego nr 58 w budynku nr 300 obrebu Ubocze.

Zarządzenie nr 6/ 2013 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 5/ 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 4/ 2013 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 3/ 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących...

Zarządzenie nr 2/ 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 1/ 2013 r.

w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Gryfowie Śląskim oraz za usługi świadczone na tym cmentarzu

Zarządzenie nr 124/ 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok.

Zarządzenie nr 122/ 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzetu obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej w Urzedzie Gminy i Miasta w Gryfowie Sla

Zarządzenie nr 121/ 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok.