Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 23/ 2012 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentyzacji samodzielnych obiektów budowlanych ( komórka ,garaż , itp. ) znajdujących się na terenie Gryfowa Śląskiego

Zarządzenie nr 22/ 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok.

Zarządzenie nr 21/ 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 20/ 2012 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia określającego stawki czynszu za najem lokali użytkowych.

Zarządzenie nr 19/ 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok.

Zarządzenie nr 18/ 2012 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 1, wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych - budynku przy ulicy Wojska Polskiego 52, obrębu 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 17/ 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 16/ 2012 r.

w sprawie : przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Uboczu w związku z oceną pracy Pani Anny Pląskowskiej Dyrektor Szkoły.

Zarządzenie nr 15/ 2012 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Zarządzenie nr 14/ 2012 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.