Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 29 2010 r.

w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości do III przetargu ustnego nieograniczonego na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 758/4 i zbycia prawa własności do budynku , położonej w obrębie Ubocze.

Zarządzenie nr 28 2010 r.

w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ulicy Lubańskiej nr 10, położonej w obrębie nr 2 Gryfów Śląski z udziałem 18,65 % w częściach wspólnych.

Zarządzenie nr 27 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok.

Zarządzenie nr 26 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 25 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 24 2010 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Zarządzenie nr 23 2010 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania i ceny do sprzedaży nieruchomości – lokalu użytkowego wyodrębnionego w budynku przy ulicy Lubańskiej nr 50, położonej obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonej numerem działki 474/22.

Zarządzenie nr 22 2010 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania i ceny do sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 14/2 o pow. 7768 m2 w obrębie Proszówka zabudowanej budynkiem magazynowo-garażowym o pow. 205,30 m2.

Zarządzenie nr 21 2010 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania i ceny do sprzedaży nieruchomości zbudowanej budynkiem użytkowym przy ulicy Garbarskiej nr 17, położonej obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonej numerem działki 335.

Zarządzenie nr 20 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przekazania pomieszczenia mieszczącego się w piwnicy budynku nr 300 w obrębie Ubocze.