Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 47 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia cen na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie praw własności nieruchomości zurbanizowanych terenów niezabudowanych, położonych w obrębie Proszówka.

ZARZĄDZENIE Nr 46 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia cen na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie praw własności nieruchomości zurbanizowanych terenów niezabudowanych, położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski przy Osiedlu 7 Dywizji....

ZARZĄDZENIE Nr 45 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 45/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .

ZARZĄDZENIE Nr 44 2008

ZARZĄDZENIE Nr 44/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 43 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 43/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Wolbromów.

ZARZĄDZENIE Nr 42 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa współwłasności udziału 6,83 % w nieruchomości wraz z prawem własności do lokalu użytkowego o pow. 15 m2 w budynku nr 21 przy ul. Garncarskiej, położonej...

ZARZĄDZENIE Nr 41 2008

Zarządzenie 41/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie : podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Gryfów Śląski w roku 2008.

ZARZĄDZENIE Nr 40 2008

ZARZĄDZENIE Nr 40/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 39 2008

Zarządzenie Nr 39/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21.04.2008 roku w sprawie : ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 r.