Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 25 / 2019 r.

w sprawie: sprzedaży łodzi desantowej.

Zarządzenie nr 24 / 2019 r.

w sprawie: zmiany stawek czynszu.

Zarządzenie nr 23 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gryfowie Śląskim, Uboczu, Krzewiu Wielkim i Młyńsku oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach.

Zarządzenie nr 22 / 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 21 / 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 20 / 2019 r.

w sprawie: zmiany w „Regulaminie wynajmu Świetlic wiejskich z cennikiem”

Zarządzenie nr 19 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 18 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami działek 399/3, 396/4 w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 17 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1A przy ulicy Sanatoryjnej z działka nr 491/4,w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 16 / 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.