Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 96 / 2018 r.

w sprawie : wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w wyborach radnych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski i bezpośrednich Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski zarządzonych na dzień 21 października...

Zarządzenie nr 94 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Utwardzenie terenu kostką betonową w obrębie ul. Źródlanej i ul. Felczerskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 467/24 i 467/4”

Zarządzenie nr 92 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w obrębie 1 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 88 / 2018 r.

w sprawie:: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za II półrocze 2018 roku.

Zarządzenie nr 83 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 82 / 2018 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2019 rok.

Zarządzenie nr 81 / 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 74 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Nad Stawami dz. nr 83 dr i 85 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+400 – [Powódź sierpień 2010r.]”

Zarządzenie nr 72 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 69 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w obrębie 1 Gryfów Śląski.