Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 7 / 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Strażnik Miejski w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 5 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 4 / 2019 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 3 / 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 1 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia 20% dochodów uzyskanych z najmu hali sportowej na koszty remontów oraz napraw tej hali.

Zarządzenie nr 137 / 2018 r.

w sprawie: ustalenia zasad stosowania mechanizmu podzielnej płatności VAT w Gminie Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 136 / 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 135 / 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 134 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 132 / 2018 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 46/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfów Śląski.