Zarządzenia Burmistrza (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 17/ 2020 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw opracowania „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2021-2030”

Zarządzenie nr 15/ 2020 r.

w sprawie : wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zarządzenie nr 12/ 2020 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266, nr rej 92 CK

Zarządzenie nr 9/ 2020 r

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

Zarządzenie nr 6/ 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 5/ 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 4/ 2020 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie roszczenia o nabycie własności nieruchomości przyległej związanej z własnością lokali.

Zarządzenie nr 3/ 2020 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie w obrębie 1 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 2/ 2020 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 1/ 2020 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim