Zarządzenia Burmistrza (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 26/ 2020 r.

w sprawie odstąpienia od pobierania opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 24/ 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 stycznia 2020 r. dotyczącego ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych,...

Zarządzenie nr 23/ 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

Zarządzenie nr 21/ 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

Zarządzenie nr 20/ 2020 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 19/ 2020 r.

w sprawie: sprzedaży w drodze II przetargu ofertowego nieograniczonego samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Gryfów Śląski oraz Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 18/ 2020 r.

W sprawie: zmiany w Zarządzeniu nr 76/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 17/ 2020 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw opracowania „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2021-2030”

Zarządzenie nr 16/ 2020 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 15/ 2020 r.

w sprawie : wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.