Zarządzenia Burmistrza (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 119 / 2019 r.

w sprawie : powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 118 / 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 117 / 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych...

Zarządzenie nr 115 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 114 / 2019 r.

w sprawie ustalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 113 / 2019 r.

w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 112 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 111 / 2019 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w 2019 r.

Zarządzenie nr 110 / 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 108 / 2019 r.

w sprawie: aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci.