Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 106 / 2017 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie nr 105 / 2017 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na 2018 rok.

Zarządzenie nr 104 / 2017 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 103 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 102 / 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 100 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 99 / 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 98 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Gryfowie Śląskim dz. nr 322/22 dr .”

Zarządzenie nr 96 / 2017 r.

w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim