Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 94 / 2016 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 93 / 2016 r.

W Sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na 2017 rok.

Zarządzenie nr 92 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.

Zarządzenie nr 91A / 2016 r.

w sprawie: powołania koordynatora projektu „Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski”,

Zarządzenie nr 91 / 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 90 / 2016 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 89 / 2016 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 88 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.

Zarządzenie nr 85 / 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz w gminnych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zarządzenie nr 84 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.