Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 115 / 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Zarządzenie nr 114 / 2015 r.

w sprawie zmiany zarzadzenia nr 74/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski z dnia 26 czerwca 2008 roku w spawie powołania Dyrektora Miejsko–Gminnego Osrodka Kultury w Gryfowie Slaskim.

Zarządzenie nr 112 / 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.

Zarządzenie nr 111 / 2015 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim”

Zarządzenie nr 110 / 2015 r.

w sprawie: określenia opłat za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 109 / 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.

Zarządzenie nr 108 / 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 105 / 2015 r.

zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale uytkowe stanowiace własnosc Gminy Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 104 / 2015 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 103 / 2015 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na 2016 rok.