Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 109/ 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 107/ 2013 r.

w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzedu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 106/ 2013 r.

w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzedu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 105/ 2013 r.

w sprawie : zmian w budżecie na 2013 rok

Zarządzenie nr 102/ 2013 r.

w sprawie : zmian w budrżecie gminy i miasta na 2013 rok.

Zarządzenie nr 101/ 2013 r.

w sprawie : przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budrzetowejna 2014 rok.

Zarządzenie nr 100/ 2013 r.

w sprawie : przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na rok 2014.

Zarządzenie nr 99/ 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 98/ 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 97/ 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.