Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 82/ 2011 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sentu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie nr 81/ 2011 r.

w sprawie: ustalenia cen do drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własnosci nieruchomosci – działek 108/8, 108/9, 108/10, położonych w obrebie Wieża.

Zarządzenie nr 80/ 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 79/ 2011 r.

w sprawie: ustalenia rocznych stawek czynszu dzierżawnego za pomieszczenia gospodarcze (komórki), dzierżawionych przy lokalach użytkowych.

Zarządzenie nr 78/ 2011 r.

w sprawie: ustalenia miesiecznych stawek czynszu dzierżawnego za grunt wydzierżawiony na cele parkowania samochodów osobowych na terenach stanowiacych własność Gminy Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 77/ 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 rok.

Zarządzenie nr 76/ 2011 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przejecia pomieszczenia użytkowego mieszczacego sie w budynku nr 300 w obrebie Ubocze.

Zarządzenie nr 75/ 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 rok.

Zarządzenie nr 74/ 2011 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2012 rok.

Zarządzenie nr 72/ 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej