Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 125 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu, kultury fizycznej,podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zdrowia przez...

Zarządzenie nr 120 2010 r.

w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia lidera gminnego w Gminie Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 119 2010 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania lokalu użytkowego, wchodzącego w skład nieruchomości budynków przy ulicy Garncarskiej nr 1 i 1a (z wejściem do lokalu od ulicy Lubańskiej nr 17), położonych w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 118 2010 r.

w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do wykonania prac spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 w Gminie Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 117 2010 r.

w sprawie: archiwizacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim dokumentacji związanej z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ześrodków Unii Europejskiej na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 116 2010 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu prawidłowego załącznika nr 1 dotyczącego projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na 2011 rok.

Zarządzenie nr 115 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok.

Zarządzenie nr 114 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .

Zarządzenie nr 113 2010 r.

w sprawie: powołania komisji do przeniesienia sprzętów i rzeczy znajdujących się w mieszkaniu przy ul. Strzelniczej 7/4 w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 112 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przekazania pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku nr 300 w obrębie Ubocze.