Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 139 2008

Zarządzenie Nr 139/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 03 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Gryfów Śląski

ZARZĄDZENIE Nr 138 2008

ZARZĄDZENIE NR 138/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 01 grudnia 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 137 2008

ZARZĄDZENIE Nr 137/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 136 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 136/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .

ZARZĄDZENIE Nr 135 2008

ZARZĄDZENIE Nr 135/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 134 2008

ZARZĄDZENIE Nr 134/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie: organizacji Stanowiska Kierowania Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych...

ZARZĄDZENIE Nr 133 2008

Zarządzenie Nr 133 /2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie : ustalenia regulaminu premiowania określającego zasady przyznawania oraz wysokość premii dla niektórych kierowników gminnych jednostek &n

ZARZĄDZENIE Nr 132 2008

ZBGK i M w Gryfowie Śląskim

ZARZĄDZENIE Nr 131 2008

ZARZĄDZENIE Nr 131/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 130 2008

ZARZĄDZENIE NR 130 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 12.11.2008 r.