Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 6/ 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 5/ 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 4/ 2020 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie roszczenia o nabycie własności nieruchomości przyległej związanej z własnością lokali.

Zarządzenie nr 3/ 2020 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie w obrębie 1 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 2/ 2020 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 1/ 2020 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 119 / 2019 r.

w sprawie : powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 118 / 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 117 / 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych...

Zarządzenie nr 115 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.