Interpelacje i zapytania Radnych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Interpelacje i zapytania radnych od 72 do nr 75

zgłoszone w dniu 25 lutego 2020r.

Interpelacje i zapytania radnego od nr 68 do nr 71

złożone w dniu 3 lutego 2020r.

Interpelacje i zapytania radnego od nr 64 do nr 67

złożone w dniu 30 grudnia 2019 r.

Interpelacje radnego od nr 60 do nr 63

zgłoszone w dniu 6 listopada 2019r.

Interpelacje i zapytania radnego od nr 53 do nr 59

zgłoszone w dniu 16 września 2019 r.

Interpelacje i zapytania radnego od nr 50 do nr 52

zgłoszone w dniu 2 września 2019r.

Interpelacja radnego nr 49

zgłoszona w dniu 18 czerwca 2019 r.

Interpelacje i zapytania radnych od nr 44 do nr 48

zgłoszone w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Interpelacje i zapytania radnych od nr 41 do nr 43

zgłoszone w dniu 15 kwietnia 2019r.

Interpelacje i zapytania radnych od nr 37 do nr 40

zgłoszone w dniu 26 marca 2019 r.