Wybory samorządowe 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim z dnia 12 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim z dnia 12 września 2018 r.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie nr 96 / 2018 r.

Zarządzenie nr 96 /2018 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 07 września 2018r. w sprawie : wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w wyborach radnych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski...