Wybory samorządowe 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie nr 96 / 2018 r.

Zarządzenie nr 96 /2018 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 07 września 2018r. w sprawie : wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w wyborach radnych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 22 sierpnia 2018r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Uchwała nr XLVI/219/18

w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XLVI/220/18

w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu