Wybory samorządowe 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR L/248/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/220/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Sląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR L/247/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/219/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim z dnia 12 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim z dnia 12 września 2018 r.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.