Wybory samorządowe 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gryfów Śląski

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 27 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów obszaru właściwości Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM z dnia 14 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania...

UCHWAŁA NR L/248/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/220/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Sląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR L/247/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/219/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych