Wybory samorządowe 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Uchwała nr XLVI/219/18

w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XLVI/220/18

w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu