Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2021 roku."

 

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 21 września 2020 r.

 

 

Czas zakończenia konsultacji: 12 października 2020 r.

 

 

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

 

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 9 lub mailowo na adres: sekretariat@gryfow.pl do 12 października  2020 r.

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.gryfow.pl, na stronie internetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski: www.gryfow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIX/157/13 z dnia 26 lutego 2013 r. i nr XXXI/160/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.09.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny - WO
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Muszka
Ilość wyświetleń: 194
21 września 2020 13:36 (Agnieszka Muszka) - Dodanie załącznika [druk_komsultacje_2020.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2020 13:35 (Agnieszka Muszka) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_roczny_program_na_2021.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2020 13:34 (Agnieszka Muszka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)