Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

             Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 20 grudnia 2019 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 117/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2020 16:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Cerkanowicz
Ilość wyświetleń: 146
27 stycznia 2020 16:19 (Paweł Cerkanowicz) - Opublikowanie dokumentu.
27 stycznia 2020 16:19 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_wynikow_konkursu_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
27 stycznia 2020 16:16 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)