Aktualności

Informacja o wyborze partnera projektu

Gmina Gryfów Śląski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018, poz.1431 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 21.08.2019 r. na stronie internetowej http://bip.gryfow.pl ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Typ projektów A , ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2019 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Tartak
Ilość wyświetleń: 255
17 października 2019 14:16 (Andrzej Tartak) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_partnera.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2019 14:16 (Andrzej Tartak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)