Aktualności

Zarządzenie nr 129 / 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2018 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Cerkanowicz
Ilość wyświetleń: 746
10 grudnia 2018 12:34 (Paweł Cerkanowicz) - Opublikowanie dokumentu.
10 grudnia 2018 12:34 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie załącznika [zal_1.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 grudnia 2018 12:33 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie załącznika [zal_do_zarz_nr_129_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)