Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 1 grudnia 2017 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 112/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.01.2018
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Muszka
Ilość wyświetleń: 932
09 stycznia 2018 10:04 (Agnieszka Muszka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:02 (Agnieszka Muszka) - Dodanie załącznika [ogloszenie_wynikow_konkursu_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 09:57 (Agnieszka Muszka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)