Aktualności

Projekty dla mieszkańców i przedsiębiorców z Gryfowa Śląskiego

W chwili obecnej KARR proponuje udział w następujących projektach:

 

1. "Sudecki Fundusz Dotacyjny" - Działanie 8.3, którego celem jest tworzenie nowych                         i trwałych miejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. W ramach projektu przewidywane są szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

2. "Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy" - Działanie 8.5 ma na celu ograniczenie napływu osób bezrobotnych. Projekt przewiduje szkolenia i staże zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dodatki relokacyjne dla osób zwolnionych                    i planowanych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

 

3. "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw              i ich pracowników" - Działanie 8.6 w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw                           i przedsiębiorców sektora MMiŚP poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

 

Szczegóły projektów zamieszczone są na stronie internetowej www.karr.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.07.2017
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: A.Tartak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2017 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Muszka
Ilość wyświetleń: 633
18 lipca 2017 15:20 (Agnieszka Muszka) - Dodanie załącznika [prezentacja_karr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2017 15:18 (Agnieszka Muszka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)