Aktualności

Ogłoszenie

Podstawowa kwota dotacji

 

 

Na podstawie art. 78 e ust. 1 w związku z art. 78 b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.   o systemie oświaty  (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Gminy  i Miasta Gryfów Śląski  ogłasza, że na terenie Gminy Gryfów Śląski podstawowa kwota dotacji na  okres  01.01.2017 – 31.03.2017  dla:

 

1)      szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny,                                     z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny  na dzień 01.01.2017 r. wynosi 6.029,54 zł/ucznia  tj. 502,46 zł na 1 m-c;

2)      szkół podstawowych na dzień 01.01.2017 r.  wynosi 8.452,38 zł/ucznia tj. 704,37  zł               na 1 m-c;

3)      podstawowa kwota dotacji dla przedszkola na dzień 01.01.2017 r. wynosi                      8.133,30 zł/ucznia  tj. 677,78 zł na 1 m-c.

 

Informujemy także, że statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r.:

1)      w oddziale  przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, prowadzonej  przez Gminę Gryfów Śląski, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 13;

2)      w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 396;

3)      przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski wynosi 239.

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:

1)      w miesiącu roku budżetowego  następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;

2)      w październiku roku budżetowego

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

         Gryfów Śląski

 

/ - /  Olgierd Poniźnik

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2017 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 4012
14 marca 2017 09:58 (Grzegorz Bielak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)