Aktualności

Ogłoszenie

         Burmistrz  Gminy  i  Miasta Gryfów Śląski informuje,   że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 5 grudnia 2017 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 101/2016  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.01.2017r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Muszka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2017 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Muszka
Ilość wyświetleń: 4176
17 stycznia 2017 08:52 (Agnieszka Muszka) - Dodanie załącznika [ogloszenie_wynikow_konkursu_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2017 08:48 (Agnieszka Muszka) - Usunięcie załącznika [ogloszenie_konkurs_zad_22.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2017 08:48 (Agnieszka Muszka) - Usunięcie załącznika [ogloszenie_wynikow_konkursu_2017.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)