Aktualności

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Opracowanie dokumentacji placu rekreacyjnego.

W dniu 28 listopada 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego z siedzibą w Gryfowie Śląskim, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, pt. Opracowanie dokumentacji placu rekreacyjnego.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gryfow.pl oraz na tablicach Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w godzinach:

pon. 8:00 – 17:00, wt.- czw. 7:30–15:30, pi. 7:30 – 14:30),

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@gryfow.pl

oraz

– listownie na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Ul. Rynek 1

59-620 Gryfów Śląski

do dnia 06.12.2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.11.2016r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny - WO
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Muszka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2016 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Muszka
Ilość wyświetleń: 898
30 listopada 2016 11:58 (Agnieszka Muszka) - Dodanie załącznika [oferta__19_a_tmg.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2016 11:55 (Agnieszka Muszka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)