Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2016 roku." 

 

 

Czas rozpoczęcia konsultacji:  26  października  2015 r.

 

 

Czas zakończenia konsultacji: 9  listopada 2015 r.

 

 

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

 

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski  – pokój nr 9 lub mailowo na adres: sekretariat@gryfow.pl  do 9  listopada  2015 r.

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.gryfow.pl, na stronie internetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski: www.gryfow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

 

 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  nr  XXIX/157/13 z dnia 26 lutego 2013 r.  i  nr XXXI/160/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.10.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny - WO
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Muszka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2015 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Muszka
Ilość wyświetleń: 1626
21 października 2015 09:42 (Agnieszka Muszka) - Dodanie załącznika [uchwala_program_wspolpracy_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2015 09:41 (Agnieszka Muszka) - Dodanie załącznika [druk_formularz_konsultacje_2016.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2015 09:39 (Agnieszka Muszka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)