Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA INICJATYWĘ LOKALNĄ W 2020 R.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w 2020r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 1/2020 z dnia 30.06.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu, w granicach działki nr 389; obręb ewidencyjny Ubocze, gmina Gryfów Śląski.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu, w granicach działki nr 389; obręb ewidencyjny Ubocze, gmina Gryfów Śląski.

Zapytanie cenowe

Zakup fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. ZBGKiM informuje, że oferty można składać również na adres e-mailowy sekretariat@zbgkim.gryfow.pl W nawiązaniu do zapytania cenowego,, Zakup fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z dostawą do siedziby zamawiającego”...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 20 grudnia 2019 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 117/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji...