Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 21 stycznia 2013 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 3/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji...

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 27 lutego 2012 roku rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 12 stycznia 2012 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 02/2012 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu,...

Nocna opieka lekarska

Nocna opieka lekarska W związku ze zmianą zasad dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta mieszkańcy Gryfowa Śląskiego oraz okolicznych miast zmuszeni zostali to zgłaszania się w celu uzyskania pomocy do wytyczonych punktów. Sytuacja ta ogranicza mieszkańców zamieszkałych z dala od takich punktów. W powiecie...

ROZPORZĄDZENIE NR 1

w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu

Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że niżej wymienieni spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na kandydata na rachmistrza spisowego w „ Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 „ realizowanym na terenie Gminy Gryfów Śląski:...

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej w Młyńsku.

ZAWIADOMIENIE

W sprawie odwołania Państwa Krystyny i Jana Okulowskich.