Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne w sprawie projektu programu rewitalizacji miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza mieszkańców ,organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościoła i związków wyznaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej na konsultacje...

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A15M ,nr rej. DLW 28AG

Zarządzenie Nr 111 / 2009

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań, na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, z zakresu kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku...

WYKAZ Nr 55/2009 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Gryfów Śląski, dnia 4 grudnia 2009 r. WYKAZ Nr 55/2009 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ podaje do publicznej...