Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

SMAKI KWISY

Regulamin i Formularz zgłoszeniowy

PROTOKÓŁ

zawierający zbiorcze wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża i Wolbromów.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ Zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, w 2016 roku, z zakresu: kultury fizycznej, sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących...

HARMONOGRAM Odbioru Odpadów Komunalnych na rok 2016.

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2016 dla miasta Gryfowa Śląskiego oraz sołectw Gminy Gryfów Śląski.

Ogłoszenie

Informacja o podziale środków w ramach inicjatywy lokalnej 2015r.

Społecznik Roku 2015 Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza IV edycję konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2015 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.