Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i popularyzacja „ Biegu Gryfitów”.W dniu 12 maja 2016 r. do...

SMAKI KWISY

Regulamin i Formularz zgłoszeniowy

PROTOKÓŁ

zawierający zbiorcze wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża i Wolbromów.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ Zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, w 2016 roku, z zakresu: kultury fizycznej, sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących...

HARMONOGRAM Odbioru Odpadów Komunalnych na rok 2016.

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2016 dla miasta Gryfowa Śląskiego oraz sołectw Gminy Gryfów Śląski.