Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Punkt konsultacyjny

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia punktu konsultacyjnego prowadzonego przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w ramach którego będzie można zapoznać się z tematyką przyszłego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Gryfów Śląski, w tym wyrazić swoją opinię w formie ankiety.Wszelkie uwagi...

Ogłoszenie

Podzielono środki na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w roku 2017.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. organizacja i popularyzacja „8 Edycji Biegu Gryfitów”.

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w 2017r.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków na realizację...

Ogłoszenie

Podstawowa kwota dotacji Na podstawie art. 78 e ust. 1 w związku z art. 78 b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza, że na terenie Gminy Gryfów Śląski podstawowa kwota dotacji na okres 01.01.2017 –...