Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki na realizację przedmiotowego programu. Pełna treść informacji w załączniku. Jednocześnie Gmina...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie brodu w oddz. 359 w leśnictwie Ubocze w granicach działek o numerach: 906; obręb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów Śląski oraz 629/365; obręb Oleszna Podgórska, gmina Lubomierz....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie brodu i przebudowie przepustu w leśnictwie Gradówek oraz budowie przepustu w oddz. 311 w leśnictwie Gradówek w granicach działki nr 904, obręb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a

Realizacja zadania publicznego pt. Zakup karetki sanitarno-transportowej przeznaczonej na potrzeby Pacjentów Powiatowego Centrum zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim.

Ogłoszenie ws. rozstrzygnięcia inicjatywy lokalnej w 2018r.

Podzielono środki na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w 2018 roku.

Ogłoszenie naboru wniosków na Inicjatywę Lokalną w 2018 r.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków na realizację...

konkurs UKWIECONE MIASTO - EDYCJA 2018

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konkurs pt. "UKWIECONE MIASTO – EDYCJA 2018".

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA ANKIETOWEGO DOT. NOWO PROJEKTOWANYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH

Poniżej przedstawiamy analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji online dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów zlokalizowanych na terenie miasta Gryfów Śląski oraz w miejscowości Ubocze.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LWO3206 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zasilaniem w energię elektryczną w granicach działki nr 67, obręb ewidencyjny...