Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.2.1 Dostep do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne. Typ projektów A, ogłoszonegow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przez Dolnośląski Wojewódzki...

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE, ZZ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

zawiadamiające o złożeniu przez pełnomocnika Gminy Gryfów Śląski wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną związaną z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych oraz terenu wokół budynku żłobka zlokalizowanego na działkach nr 35, 83, 545/8; obręb Gryfów Śląski...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wydaniu decyzji nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie namiotowej hali sportowej przy szkole podstawowej w Rząsinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 486, obręb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów Śląski.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyszkolnej hali sportowej przy publicznej Szkole Podstawowej w Rząsinach, w granicach działki nr 486; obręb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów Śląski.