Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyszkolnej hali sportowej przy publicznej Szkole Podstawowej w Rząsinach, w granicach działki nr 486; obręb ewidencyjny Rząsiny, gmina Gryfów Śląski.

Ogłoszenie naboru wniosków na Inicjatywę Lokalną w 2019 r.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków na realizację...

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄDU ZLEWNI W LWÓWKU ŚLĄSKIM

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADM. W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH W LEŚNICTWIE GRADÓWEK, M.IN. NA DZIAŁCE NR 904; OBRĘB EWIDENCYJNY RZĄSINY, GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI.