Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 19 stycznia 2015 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 5/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, w 2015 roku, z zakresu: kultury fizycznej, sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski&

Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 3 stycznia 2014 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 1/2014 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji...

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Uprzejmie informuję, że przedłożyłem pod obrady sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej . Bardzo serdecznie proszę zapraszam do zapoznania się z tym projektem i wniesienia...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 W roku 2013 Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” objęci są uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach: - I-III i V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, - II szkoły ponadgimnazjalnej, - V ogólnokształcącej szkoły muzycznej...

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie, o którym mowa w art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2010r. Nr. 234 poz 1536 z późn. zmianami).

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 21 stycznia 2013 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 3/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji...