Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie naboru wniosków na Inicjatywę Lokalną w 2019 r.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków na realizację...

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄDU ZLEWNI W LWÓWKU ŚLĄSKIM

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADM. W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH W LEŚNICTWIE GRADÓWEK, M.IN. NA DZIAŁCE NR 904; OBRĘB EWIDENCYJNY RZĄSINY, GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wydaniu decyzji nr 1/2019 z dnia 14.03.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oddz. 138 w leśnictwie Gradówek na części działki nr 186/138; obręb ewidencyjny Wolbromów, gmina Gryfów Śląski...