Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski&

Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 3 stycznia 2014 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 1/2014 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji...

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Uprzejmie informuję, że przedłożyłem pod obrady sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej . Bardzo serdecznie proszę zapraszam do zapoznania się z tym projektem i wniesienia...