Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ROZPORZĄDZENIE NR 1

w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu

Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że niżej wymienieni spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na kandydata na rachmistrza spisowego w „ Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 „ realizowanym na terenie Gminy Gryfów Śląski:...

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej w Młyńsku.

ZAWIADOMIENIE

W sprawie odwołania Państwa Krystyny i Jana Okulowskich.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

W sprawie: budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4MPa.

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Pana Łukasza Kokoszka

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski o wydanej decyzji inwestycyjnej celu publicznego.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE ZAKWALIFIKOWANE DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI – MIASTO GRYFÓW ŚLĄSKI

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że do dnia 4 maja 2010 r., wpłynęło do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 16 wniosków o umieszczenie nieruchomości w LPR. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną i zostały zaakceptowane. Informację na temat prognozowanego dofinansowania oraz udziału środków...