Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 111 / 2009

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań, na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, z zakresu kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku...

WYKAZ Nr 55/2009 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Gryfów Śląski, dnia 4 grudnia 2009 r.

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI Nr 52 - 53/2009 PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski i przeznaczonej do zbycia: ...

WYKAZ NR 9/2009 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski i przeznaczonej do zbycia:

Ogloszenie nabór wniosków

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”