Wydział Techniczny - WT

Do zadań wydziału należy m.in.
1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym,
2) wykonywanie zadań z zakresu drogownictwa komunalnego,
3) sprawowanie nadzoru nad zabytkami nieruchomymi znajdującymi sie na terenie gminy,
4) wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska,
5) organizacja i nadzór nad cmentarzami komunalnymi, targowiskami i parkingami miejskimi,
6) prowadzenie spraw lokalowych,
prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami w gminie,
7) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych,
8) prowadzenie promocji gospodarczej gminy,
9) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
10) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
11) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Stanowiska

Inspektor ds. budownictwa i nadzoru inwestorskiego

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Zastępca Burmistrza

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej

Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Referent ds. drogownictwa

Referent ds. gospodarki mieszkaniowej i pomocy materialnej dla uczniów

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9993
26 lutego 2020 12:58 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
26 lutego 2020 12:58 (Paweł Cerkanowicz) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa .
27 stycznia 2020 13:20 (Paweł Cerkanowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa .