Wydział Techniczny - WT

Do zadań wydziału należy m.in.
1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym,
2) wykonywanie zadań z zakresu drogownictwa komunalnego,
3) sprawowanie nadzoru nad zabytkami nieruchomymi znajdującymi sie na terenie gminy,
4) wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska,
5) organizacja i nadzór nad cmentarzami komunalnymi, targowiskami i parkingami miejskimi,
6) prowadzenie spraw lokalowych,
prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami w gminie,
7) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych,
8) prowadzenie promocji gospodarczej gminy,
9) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
10) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
11) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Stanowiska

Inspektor ds. budownictwa i nadzoru inwestorskiego

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

Inspektor ds. drogownictwa

Zastępca Burmistrza

Inspektor ds. inwestycji i infrastruktury

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Ref. ds. gospodarki przestrzennej

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6696
17 października 2016 12:46 Grzegorz Bielak - Dodanie stanowiska: Ref. ds. gospodarki przestrzennej.
17 października 2016 12:45 Grzegorz Bielak - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. gospodarki przestrzennej.
24 sierpnia 2016 11:51 Grzegorz Bielak - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. gospodarki odpadami .