Wydział Techniczny - WT

Do zadań wydziału należy m.in.
1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym,
2) wykonywanie zadań z zakresu drogownictwa komunalnego,
3) sprawowanie nadzoru nad zabytkami nieruchomymi znajdującymi sie na terenie gminy,
4) wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska,
5) organizacja i nadzór nad cmentarzami komunalnymi, targowiskami i parkingami miejskimi,
6) prowadzenie spraw lokalowych,
prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami w gminie,
7) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych,
8) prowadzenie promocji gospodarczej gminy,
9) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
10) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
11) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Stanowiska

Inspektor ds. budownictwa i nadzoru inwestorskiego

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

Zastępca Burmistrza

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Ref. ds. gospodarki przestrzennej

Ref. ds. inwestycji i infrastruktury

Referent ds. zamówień publicznych

Młodszy referent ds. gospodarki odpadami

Referent ds. drogownictwa

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8690
04 listopada 2019 11:20 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie stanowiska: Referent ds. drogownictwa.
04 listopada 2019 11:20 (Paweł Cerkanowicz) - Usunięcie stanowiska: Młodszy referent ds. drogownictwa.
14 stycznia 2019 12:40 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie stanowiska: Młodszy referent ds. drogownictwa.