Wydział Organizacyjny - WO

Do zadań Wydziału należy m.in. opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i jej komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, przechowywanie protokołów z jej posiedzeń i uchwał, obsługa sekretariatu, prowadzenie i udostępnienie obywatelom zbioru przepisów prawnych, kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową.

Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.

Stanowiska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Inspektor ds. kancelaryjno - organizacyjnych (Sekretariat Urzędu)

Inspektor ds. infrastruktury społecznej

Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i obrony cywilnej

Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy

Inspektor ds. informatyzacji i BIP

Pomoc administracyjna

Pracownik gospodarczy

Pracownik gospodarczy

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wojskowości i obronności

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Młodszy referent ds. kancelaryjno - administracyjnych

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5822
04 lipca 2018 11:23 Paweł Cerkanowicz - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.
04 lipca 2018 11:22 Paweł Cerkanowicz - Aktualizacja danych stanowiska: Młodszy referent ds. kancelaryjno - administracyjnych.
15 stycznia 2018 10:01 Grzegorz Bielak - Dodanie stanowiska: Sekretarka.