Wydział Organizacyjny - WO

Do zadań Wydziału należy m.in. opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i jej komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, przechowywanie protokołów z jej posiedzeń i uchwał, obsługa sekretariatu, prowadzenie i udostępnienie obywatelom zbioru przepisów prawnych, kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową.

Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.

Stanowiska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Inspektor ds. kancelaryjno - organizacyjnych (Sekretariat Urzędu)

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy

Inspektor ds. informatyzacji i BIP

Podinspektor ds. informatyzacji urzędu

Pracownik gospodarczy

Pracownik gospodarczy

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wojskowości i obronności

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Młodszy referent ds. kancelaryjno - administracyjnych

Podinspektor ds. infrastruktury społecznej

Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6957
20 września 2019 13:12 (Paweł Cerkanowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. zarządzania kryzysowego.
20 września 2019 13:12 (Paweł Cerkanowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych.
01 lutego 2019 09:18 (Paweł Cerkanowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Młodszy referent ds. kancelaryjno - administracyjnych.