Wydział Organizacyjny - WO

Do zadań Wydziału należy m.in. opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i jej komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, przechowywanie protokołów z jej posiedzeń i uchwał, obsługa sekretariatu, prowadzenie i udostępnienie obywatelom zbioru przepisów prawnych, kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową.

Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.

Stanowiska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Inspektor ds. kancelaryjno - organizacyjnych (Sekretariat Urzędu)

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy

Inspektor ds. informatyzacji i BIP

Inspektor ds. informatyzacji urzędu

Pracownik gospodarczy

Pracownik gospodarczy

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Młodszy referent ds. kancelaryjno - administracyjnych

Inspektor ds. infrastruktury społecznej

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8035
17 stycznia 2020 11:45 (Paweł Cerkanowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych.
17 stycznia 2020 11:44 (Paweł Cerkanowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. infrastruktury społecznej.
17 stycznia 2020 11:43 (Paweł Cerkanowicz) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wojskowości i obronności.