Stanowiska

Burmistrz

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Inspektor ds. podatków i opłat

Inspektor ds. podatków

Główny Księgowy

Inspektor ds. kancelaryjno - organizacyjnych (Sekretariat Urzędu)

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Inspektor ds. infrastruktury społecznej

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

Inspektor ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych i BHP

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Inspektor ds. infrastruktury technicznej i budownictwa

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i pomocy materialnej dla uczniów

Komendant Straży Miejskiej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy

Inspektor Straży Miejskiej

Podinspektor ds. finansowych - Kasjer

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

Inspektor ds. drogownictwa

Zastępca Burmistrza

Podinspektor ds. podatków i opłat

Robotnik Gospodarczy

Inspektor ds. informatyzacji i BIP

Robotnik Gospodarczy

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wojskowości i obronności

Ref. ds. gospodarki przestrzennej

Ref. ds. inwestycji i infrastruktury

Sekretarka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 24443
15 stycznia 2018 14:18 Grzegorz Bielak - Dodanie stanowiska: Sekretarka.
15 stycznia 2018 14:17 Grzegorz Bielak - Dodanie stanowiska: Ref. ds. inwestycji i infrastruktury.
17 października 2016 12:45 Grzegorz Bielak - Dodanie stanowiska: Ref. ds. gospodarki przestrzennej.