Stanowiska

Burmistrz

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Inspektor ds. podatków

Inspektor ds. kancelaryjno - organizacyjnych (Sekretariat Urzędu)

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

Inspektor ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych i BHP

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Inspektor ds. infrastruktury technicznej i budownictwa

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i pomocy materialnej dla uczniów

Komendant Straży Miejskiej

Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy

Podinspektor ds. finansowych - Kasjer

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

Zastępca Burmistrza

Podinspektor ds. podatków i opłat

Młodszy referent ds. podatków i opłat

Robotnik Gospodarczy

Inspektor ds. informatyzacji i BIP

Podinspektor ds. informatyzacji urzędu

Robotnik Gospodarczy

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Główna księgowa

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wojskowości i obronności

Ref. ds. gospodarki przestrzennej

Referent ds. zamówień publicznych

Ref. ds. inwestycji i infrastruktury

Młodszy referent ds. kancelaryjno - administracyjnych

Młodszy referent ds. księgowości budżetowej

Podinspektor ds. infrastruktury społecznej

Młodszy referent ds. kancelaryjno - administracyjnych

Młodszy referent ds. gospodarki odpadami

Młodszy referent ds. drogownictwa

Straż Miejska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 28072
02 kwietnia 2019 10:04 Paweł Cerkanowicz - Usunięcie stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.
29 marca 2019 10:57 Grzegorz Bielak - Dodanie stanowiska: Straż Miejska.
01 lutego 2019 09:17 Paweł Cerkanowicz - Zmiana danych stanowiska: Młodszy referent ds. kancelaryjno - administracyjnych.