Stanowiska

Burmistrz

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Inspektor ds. podatków

Inspektor ds. kancelaryjno - organizacyjnych (Sekretariat Urzędu)

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

Inspektor ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych i BHP

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Inspektor ds. infrastruktury technicznej i budownictwa

Komendant Straży Miejskiej

Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy

Inspektor ds. finansowych - Kasjer

Zastępca Burmistrza

Inspektor ds. podatków i opłat

Podinspektor ds. podatków i opłat

Robotnik Gospodarczy

Inspektor ds. informatyzacji i BIP

Inspektor ds. informatyzacji urzędu

Robotnik Gospodarczy

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Główna księgowa

Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury

Młodszy referent ds. kancelaryjno - administracyjnych

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. infrastruktury społecznej

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Straż Miejska

Referent ds. drogownictwa

Referent ds. gospodarki mieszkaniowej i pomocy materialnej dla uczniów

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 31529
26 lutego 2020 12:56 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
26 lutego 2020 12:56 (Paweł Cerkanowicz) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
26 lutego 2020 12:55 (Paweł Cerkanowicz) - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.