Stanowiska

Burmistrz

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Inspektor ds. podatków

Inspektor ds. kancelaryjno - organizacyjnych (Sekretariat Urzędu)

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

Inspektor ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych i BHP

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Inspektor ds. infrastruktury technicznej i budownictwa

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i pomocy materialnej dla uczniów

Komendant Straży Miejskiej

Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy

Podinspektor ds. finansowych - Kasjer

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

Zastępca Burmistrza

Podinspektor ds. podatków i opłat

Młodszy referent ds. podatków i opłat

Robotnik Gospodarczy

Inspektor ds. informatyzacji i BIP

Podinspektor ds. informatyzacji urzędu

Robotnik Gospodarczy

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Główna księgowa

Ref. ds. gospodarki przestrzennej

Referent ds. zamówień publicznych

Ref. ds. inwestycji i infrastruktury

Młodszy referent ds. kancelaryjno - administracyjnych

Młodszy referent ds. księgowości budżetowej

Podinspektor ds. infrastruktury społecznej

Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych

Młodszy referent ds. gospodarki odpadami

Straż Miejska

Referent ds. drogownictwa

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 28451
04 listopada 2019 11:21 (Paweł Cerkanowicz) - Usunięcie stanowiska: Młodszy referent ds. drogownictwa.
04 listopada 2019 11:19 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie stanowiska: Referent ds. drogownictwa.
20 września 2019 13:11 (Paweł Cerkanowicz) - Zmiana danych stanowiska: Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych.