Stanowiska

Burmistrz

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Inspektor ds. podatków

Inspektor ds. kancelaryjno - organizacyjnych (Sekretariat Urzędu)

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

Inspektor ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych i BHP

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Inspektor ds. infrastruktury technicznej i budownictwa

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i pomocy materialnej dla uczniów

Komendant Straży Miejskiej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy

Inspektor Straży Miejskiej

Podinspektor ds. finansowych - Kasjer

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

Inspektor ds. drogownictwa

Zastępca Burmistrza

Podinspektor ds. podatków i opłat

Młodszy referent ds. podatków i opłat

Robotnik Gospodarczy

Inspektor ds. informatyzacji i BIP

Pomoc administracyjna

Robotnik Gospodarczy

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Główna księgowa

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wojskowości i obronności

Ref. ds. gospodarki przestrzennej

Referent ds. zamówień publicznych

Ref. ds. inwestycji i infrastruktury

Młodszy referent ds. kancelaryjno - administracyjnych

Młodszy referent ds. księgowości budżetowej

Podinspektor ds. infrastruktury społecznej

Młodszy referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 25705
27 września 2018 10:49 Paweł Cerkanowicz - Dodanie stanowiska: Młodszy referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
25 września 2018 09:46 Paweł Cerkanowicz - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. infrastruktury społecznej.
25 września 2018 09:45 Paweł Cerkanowicz - Dodanie stanowiska: Młodszy referent ds. księgowości budżetowej.