Rejestr zmian

22 maja 2020 12:50 6 dni temu

Sprawozdania: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

Dodanie załącznika [zaklad_budzetowy_gospodarki_komunalnej_i_mieszkaniowej_w_gryfowie_sla skimzestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

22 maja 2020 12:50 6 dni temu

Sprawozdania: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

Dodanie załącznika [zaklad_budzetowy_gospodarki_komunalnej_i_mieszkaniowej_w_gryfowie_sla skimrachunek_zyskow_i_strat_jednostki.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

22 maja 2020 12:49 6 dni temu

Sprawozdania: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

Dodanie załącznika [zaklad_budzetowy_gospodarki_komunalnej_i_mieszkaniowej_w_gryfowie_sla skiminformacja_dodatkowa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

22 maja 2020 12:49 6 dni temu

Sprawozdania: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

Dodanie załącznika [zaklad_budzetowy_gospodarki_komunalnej_i_mieszkaniowej_w_gryfowie_sla skimbilans_samorzadowego_zakladu_budzetowego.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

22 maja 2020 12:49 6 dni temu

Sprawozdania: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

Dodanie załącznika [urzad_gminy_i_miasta_w_gryfowie_slaskimzestawienie_zmian_w_funduszu_j ednostki.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

22 maja 2020 12:48 6 dni temu

Sprawozdania: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

Dodanie załącznika [urzad_gminy_i_miasta_w_gryfowie_slaskimrachunek_zyskow_i_strat_jednos tki.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

22 maja 2020 12:47 6 dni temu

Sprawozdania: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

Dodanie załącznika [urzad_gminy_i_miasta_w_gryfowie_slaskiminformacja_dodatkowa_.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

22 maja 2020 12:42 6 dni temu

Sprawozdania: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

Dodanie załącznika [urzad_gminy_i_miasta_w_gryfowie_slaskiminformacja_dodatkowa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

22 maja 2020 12:41 6 dni temu

Sprawozdania: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

Dodanie załącznika [urzad_gminy_i_miasta_w_gryfowie_slaskimbilans_jednostki_budzetowej.pd f] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

22 maja 2020 12:39 6 dni temu

Sprawozdania: SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

Dodanie załącznika [szkola_podstawowa_nr_2_w_gryfowie_slaskimzestawienie_zmian_w_funduszu _jednostki.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 432724