Rejestr zmian

21 października 2019 12:49 2 dni temu

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: DLA PRACODAWCÓW DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dodanie załącznika [6_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_ minimis7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

21 października 2019 12:48 2 dni temu

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: DLA PRACODAWCÓW DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dodanie załącznika [5_oswiadczenie_o_poniesionych_kosztach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

21 października 2019 12:47 2 dni temu

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: DLA PRACODAWCÓW DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dodanie załącznika [4_oswiadczenie_o_otrzymanej_nieotrzymanej_pomocy_de_minimis.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

21 października 2019 12:46 2 dni temu

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: DLA PRACODAWCÓW DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dodanie załącznika [3_wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_mlodocianych_pracownik ow_z_klauzula_informacyjna1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

21 października 2019 12:45 2 dni temu

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: DLA PRACODAWCÓW DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dodanie załącznika [2_zawiadomienie_o_zawarciu_umowy_z_klauzula_informacyjna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

21 października 2019 12:41 2 dni temu

21 października 2019 12:41 2 dni temu

21 października 2019 12:40 2 dni temu

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: DLA PRACODAWCÓW DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Usunięcie załącznika [oswiadczenie_o_otrzymaniu_de_minimis.rtf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

21 października 2019 12:40 2 dni temu

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: DLA PRACODAWCÓW DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Usunięcie załącznika [formularz__informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_m inimis.xlsx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Paweł Cerkanowicz

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 381612